سفارش تبلیغ
صبا ویژن

+ رنگین کمان

 

 

«یک روز کودکی از من پرسید مهربانی چه رنگی است؟

 

و من که هنوز نمی دانستم مهربانی چیست نمی توانستم پاسخ دهم که مهربانی چه رنگی است.

 

به دنبال بهترین و زیباترین رنگها گشتم تا آن را انتخاب کنم.

 

گفتم مهربانی سرخ رنگ است، جسور است گرمی دهنده، پرشور و زندگی بخش.

 

گفتم مهربانی آبی است به رنگ آسمان آرام بخش و صلح طلب، نظم و ترتیب در فکر می آفریند.

 

گفتم مهربانی زرد رنگ است شادی بخش  وابسته به خورشید و گرماست.

 

گفتم مهربانی سبز رنگ است ترکیبی از آبی و زرد همپای رنگهای اصلی و زیباست.

 

خنک و شادی زاست به رنگ آبهای آرام دریاست.

 

گفتم مهربانی رنگ سپیدی صبح است رنگی که احساس پاک و سرزنده بودن را درما پدید می آورد.

 

و سرانجام به کودک کنجکاو گفتم:

عزیزم مهربانی رنگین کمان است هفت رنگ است و هفت شهر دارد.»

 

شاتو بریان


نویسنده : فافا ; ساعت 7:26 عصر ; سه شنبه 87/8/21
تگ ها:
    پیام های دیگران ()   لینک